Ceza Hukukunda Temyiz Süreci

Ceza hukukunda temyiz edilebilen suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu suçları, terör örgütüne üyelik vb.) verilen ceza hükümlerinin Yargıtay aşamasındaki süreci hakkında kısa bir bilgilendirme;

1- İstinaf mahkemesi karar verdikten sonra süresinde gerekçeli temyiz dilekçesi ile Yargıtay’a ilgili mercilerden başvuru yapıyoruz.

2- Temyiz başvurusu üzerine dosya ilk önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir ve arşive alınır

3- Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında görevli bir savcıya dosya atanır

4- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı dosyayı inceledikten sonra kurulan hükümle ilgili değerlendirmelerini içeren tebliğname düzenler

5- Tebliğname düzenlendikten sonra dosyanın hangi Yargıtay dairesine düşeceğine dair ön inceleme yapılır

6- İlgili daire belli olduktan sonra sistem tarafından atanan dosya numarasına göre dairenin arşivine alınır

7- Dosya numara sırası gelen dosya ceza tetkik hakimine tevdi edilir (UYAP sisteminde inceleme kaydı düşer.)

Yargıtay’da temyiz incelemesinde bulunan dava dosyalarınız hakkında hukuki yardım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

8- Tetkik hakimi dosyayı inceledikten sonra objektif olarak dosyada var olan ve önem arz eden hususları içerecek şekilde rapor düzenler. Dosyanın bir özetinin raporunu hazırlar ve dosyayı heyete sunduğu zaman sorulan sorulara cevap verir. Dosyayı heyete sunmadan önce dosyayla ilgili tüm hususlara vakıf olacak şekilde hazırlık yapar. Dosya özelinde değişmekle birlikte Örneğin; iddianamedeki iddialar, sanık aşama beyanları, özelikle mahkemenin kabul ve uygulaması, kabule konu edilmiş deliler (HTS kayıtları, bilirkişi raporu, tanık beyanları, sanık beyanları, mağdur beyanları vb) dairenin yerleşik kararlarına göre araştırılması gereken hususlar, usule aykırılıklar vb. gibi dosya özelinde önemli olan hususları not alır.

9- Tetkik hakimi dosyayı inceledikten sonra dairenin yerleşik içtihatlarına göre genel olarak herhangi bir hukuka aykırılık görmediği takdirde ONAMA kararı, hukuka aykırılıklar görmesi halinde BOZMA kararı veya bazı durumlarda düzelterek onama kararı şeklinde bir TASLAK KARAR hazırlar

10- Tetkik hakimi dosyayı inceledikten sonra müzakere günü bir başkan ve dört üyeden (toplamda 5 Yargıtay üyesi) oluşan heyetin hepsine aynı zaman diliminde daha önceden aldığı notlara göre dosyayı anlatır. Heyet kendi aralarında dosyayı müzakere eder ve şüphe oluşan hallerde Tetkik hakimine soru sorarlar veya gerek görmeleri halinde dosyayı bizzat inceledikten sonra karar verirler. Şayet kararları Tetkik hakiminin hazırladığı taslak karar yönünde ise karar imzalanır ancak farklı yönde ise tetkik hakimi heyetin kararı doğrultusunda yeni karar yazar

11- Karar heyet tarafından imzalandıktan sonra dosya dairenin kalemine gelir ve dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir

12- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daire tarafından verilen kararı inceler. Bu incelemeyi 30 gün içinde yapar. Şayet dairenin kararını hukuka uygun görüyorsa dosyayı ilk derece mahkemesine gönderir. Şayet dairenin kararının hukuka aykırı olduğunu düşünüyor ise Yargıtay CBS olağanüstü itiraz kanun yoluna başvuru yapar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın leh veya aleyhe itiraz yoluna gitmesi üzerine ceza daire iki yoldan birini tercih etmek zorundadır.

a- kararını itiraz doğrultusunda düzeltmek

b- Kararının doğru olduğunu düşünüyor ise dosyayı karar vermek üzere Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir. Not: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz yoluna başvuru yapması için sanık süreye bağlı olmadan dairenin kararına her zaman itiraz edebilir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da lehe başvuruda her zaman itiraz edebilir.

13- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aşamasında herhangi bir itiraz olmaması halinde dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilir.

14- İlk derece mahkemesi verilen karara göre: bozma ise uyma (duruşma yapılır) veya direnme kararı verir, onama kararı ise kesinleşme şerhlerini düzenler ve infaz savcılığına gönderir

15- İnfaz savcılığı da alınan ceza miktarına göre infaz işlemlerine başlar. Genel olarak Yargıtay süreci bu şekilde işlemektedir. İnfaz hakkındaki bilgilendirme için tıklayınız.

Av. Mehmet ERKAPLAN