İnfaz Süresi Hesaplama: Nasıl Yapılır ve Hangi Faktörler Etkiler?

Bir kişi ceza alıp, kesinleşmesini beklerken ve ailesiyle birlikte en çok merak edilen konu, bu cezanın ne kadar süreyle infaz edileceği ve ne zaman serbest bırakılacağıdır.

İnfaz süresi hesaplama, birçok değişkene bağlıdır. Bu hesaplamada; hükümlünün yaş faktörü, gözaltında ve tutuklulukta geçen süreler, sabıka kayıtları ve sıkça güncellenen ceza infaz yasaları büyük bir rol oynamaktadır.

Suçun işlendiği tarih, infaz süresi hesaplamasında kritik bir faktördür.

İnfaz süresi hesaplama ve hukuki danışmanlık konularında bize mkaplan@limanhukuk.com.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İnfaz süresi ve ceza yargılaması konusunda verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmetleri, avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Hukuki danışmanlık ücreti, konunun özelliğine göre asgari ücretin üzerinde olabilir.

İnfaz ve erteleme süreci hakkında bilgi veren yasa maddelerini aşağıda bulabilirsiniz.

6352 numaralı kanunla, iyi hali bulunan ve açık ceza infaz kurumunda olan hükümlüler, koşullu salıverilme tarihine kadar olan süre için denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir.

5275 numaralı Ceza İnfaz Kanunu’na göre, belirli suçlar için koşullu salıverilme oranı ve süreleri belirlenmiştir.

Mahkumiyet kararı kesinleşmeden infaz edilemez. Kesinleşen ceza kararı, Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir ve infaz süreci Cumhuriyet savcısı tarafından takip edilir.

Kısa süreli hapis cezalarının infazı, bazı özel durumlarda ertelenebilir veya ara verilebilir.

Akıl hastalığına yakalanan mahkumların cezalarının infazı durdurulabilir ve tedavi süreci başlatılır.

Diğer sağlık sorunları için cezanın infazı, resmi sağlık kuruluşlarında devam eder.

Geri bırakma kararları, Adli Tıp Kurumu veya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelerin raporlarına göre verilir.

Gebe olan kadınlar için hapis cezasının infazı ertelenebilir.

Ruh sağlığı bozulan mahkumların cezaları, belirli infaz kurumlarında uygulanır.

Birçok kanun maddesi, mahkumların cezalarının infaz süreçlerini ve koşullarını belirler. Bu maddeler, mahkumların haklarını korumak ve adil bir infaz süreci sağlamak için oluşturulmuştur.