Kamu Davası Açılarak Mahkumiyet Hükmü Verilmiş Olması Halinde Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Bakımından “Hüküm Verilmesine Yer Olmadığı” Kararı Verilmesi Gerektiği

ÖZET: Yaralanma olayına ilişkin olarak 6584 suç numarası ile ayrı işlem yapıldığının belirtilmesi karşısında, mahkemece sanık hakkında taksirle yaralama suçu nedeniyle yürütülen işlemler hakkında araştırma yapılarak buna ilişkin kayıtların dosyaya getirtilmesi, taksirle yaralama suçu bakımından kamu davası açılmış olması halinde kovuşturmanın beraber yürütülmesi için birleştirme kararı verilmesi gerektiği, kamu davası açılarak mahkumiyet hükmü verilmiş olması halinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından “hüküm verilmesine yer olmadığı” kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(1412 S. K. m. 321)

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine ancak;

Olaya ilişkin 24/01/2016 tarihli Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü … Polis Merkezi Amirliği tarafından düzenlenen fezlekede, sanığın 184 promil alkollü olarak araç kullanırken orta refüje çıkarak karşıya geçmekte olan yaya Atilla Araç’a çarptığı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği, yaralanma olayına ilişkin olarak 6584 suç numarası ile ayrı işlem yapıldığının belirtilmesi karşısında, mahkemece sanık hakkında taksirle yaralama suçu nedeniyle yürütülen işlemler hakkında araştırma yapılarak buna ilişkin kayıtların dosyaya getirtilmesi, taksirle yaralama suçu bakımından kamu davası açılmış olması halinde kovuşturmanın beraber yürütülmesi için birleştirme kararı verilmesi gerektiği, kamu davası açılarak mahkumiyet hükmü verilmiş olması halinde trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından “hüküm verilmesine yer olmadığı” kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine kararı verilmesi.

Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 18/09/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.