Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı İsteme Şartları, Usulü ve Süre

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda 22/1/2022 tarihinde yürürlüğe giren “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı geçici 5. maddeye göre; 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde 1/7/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için ek fiyat farkı verilebilir. Ayrıca bu kapsamdaki sözleşmeler, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayı ile devredilebilir.

Bu madde kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin tamamlanacağı süre dâhil hesaplamalarına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

BAŞVURU USULÜ

 • 30 gün içerisinde idareye yazılı başvuru yapılması ZORUNLUDUR.
 • Başvuruda bahsi-geçen süreçte yapılan iş kalemleri ve talepleri mümkün oldukça delillendirecek şekilde ortaya konulacak bir dilekçe hazırlanacaktır.
 • İdare hesaplamayı kendisi yapacaktır; ancak yüklenicilerde bir hesaplama yapıp idareye sunmalarında fayda vardır.
 • Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.

İSTİSNALARI

 • DMO 4734 sayılı Yasa 3/1-g bendi ve geçici 4. maddesine göre idareler adına gerçekleştirilen alımlarda,
 • 1 Temmuz 2021 tarihinden önce iş ve teslim süresi sona eren işlerde gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde (istinası idareden kaynaklı süre uzatım halleri hariç)
 • Mal alımlarında son teklif günü ile teslim tarihi arasındaki süre 60 takvim günü olan ihalelerde,

        Ek Fiyat Farkı ödenmez.

 • Somut sözleşmeye göre düzenlemeler kapsamında başka istisna halleri mevcuttur.

Hukuki sürecin takibi ve danışmanlık için 0 537 826 61 73 iletişim numarası ya da whatsapp ile tarafımıza ulaşabilirsiniz.

DEĞERLENDİRME

 • Hâlihazırda Ek fiyat farkı düzenlemesi 24 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 • Sözleşme yapılan kurumlara son başvuru tarihi 25 Mart 2022 tarihidir.
 • 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında sözleşmelerin gerçekleştirilen kısımları için somut duruma göre ayrıca değerlendirme yapmak gerekmektedir.

Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı