SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kapsamındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi

Sigortalıların yalnızca SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığına tabi hizmetleri olabildiği gibi bunlardan birkaçına tabi olarak çalışması da mümkündür. Bu durumdaki kişiye SSK’lı olarak mı, Bağkur’lu olarak mı, yoksa Emekli Sandığı kapsamında mı aylık bağlanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.

2829 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde, “Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasına hak kazanıldığında birleştirilir. Ancak, hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olmaması halinde, bu Kanun hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. Herhangi bir kişinin hem SSK hem de Bağkur kapsamında çalışması olduğunu varsayalım. Bu kişinin SSK’lı olarak çalıştığı süre tek başına emekli olmak için yeterli değilse veya Bağkur kapsamındaki hizmet süresi de aynı şekilde tek başına emekli olmasına yetmiyorsa SSK ve Bağkur hizmetleri birleştirilerek emekli edilmesi mümkündür. Ancak bunun için birleştirilen hizmet süreleri toplamının aylık bağlanmasına yeterli olması gerekmektedir.

Hizmetlerin birleştirilmesi durumunda kişinin hangi statüde emekli edileceği önem arz etmektedir. Başka bir ifadeyle farklı statülerde çalışması olan kişiye SSK’lı olarak mı, Bağkur’lu olarak mı, yoksa Emekli Sandığına göre mi aylık bağlanacaktır? 2829 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde “Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden, ilgililere; son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanır ve ödenir.” hükmü yer almaktadır. Bu itibarla kişinin son 7 yıllık hizmetlerine bakılmalıdır. Söz konusu 7 yıllık süre içinde SSK kapsamındaki hizmeti daha fazla ise SSK’lı olarak, Bağkur kapsamındaki hizmeti daha fazla ise Bağkur’lu olarak, Emekli Sandığı kapsamındaki hizmeti daha fazla ise Emekli Sandığına göre aylık bağlanacaktır.

Burada önemli olan husus, hizmetlerden birinin emekli olmak için tek başına yeterli olmamasıdır. Eğer kişinin söz konusu hizmetlerinden biri tek başına yeterliyse hizmet birleştirmesi yapılmaksızın o statüde emekli olabilmektedir. Ancak pekçok durumda doğrudan hizmet birleştirmesi yapılabilmekte ve buna bağlı olarak emeklilik statüsü değişebilmektedir. Örneğin kişi, uzun yıllar boyunca SSK’lı olarak çalışmış olup bu hizmetleri emeklilik için tek başına yeterli iken sonradan Bağkur’lu olmasından bahisle hizmetleri birleştirilerek Bağkur’lu olarak emekli edilmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.  

Sgk Danışmanı Rıdvan ASLAN – İletişim için arayınız. 0 542 190 07 30