Yargılamayla ilgili bilgi sahibi olmak; hukuki dinlenilme hakkı kapsamındadır.

Yargılamayla ilgili bilgi sahibi olmak; hukuki dinlenilme hakkı kapsamındadır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kararına göre; mahkemeye sunulmuş olan maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçenin davanın diğer taraflarına da tebliği sağlanmalıdır. Aksi halde hukuki dinlenilme hakkının ihlali gerçekleşmiş olmaktadır. İşbu konuya ilişkin Yargıtay kararı aşağıdadır.

22. Hukuk Dairesi 2017/35624 E., 2017/13688 K.
“İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dairemizce yapılan temyiz incelemesi sonucu verilen kararda maddi hata yapıldığı ileri sürülerek Dairemizce verilen kararın ortadan kaldırılması ve maddi hatanın düzeltilmesi davacı tarafından talep edilmiş, ancak davacının maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilmemiştir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 27.maddesine göre davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Sözü edilen hak yargılamayla ilgili bilgi sahibi olmayı da kapsadığından, maddi hatanın düzeltilmesi talebini içeren dilekçenin diğer tarafa tebliği sağlanmalıdır. Belirtilen sebeple; davacının maddi hatanın düzeltilmesi talepli dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilip bu yöndeki usulü işlemler tamamlandıktan sonra tekrar Dairemize gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 08.06.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.