Ziynetlerin geri istenmemek üzere verildiği iddia ve ispat edilmelidir.

yargitay-logo-EBA1F5590D-seeklogo.com.gifYARGITAY
2. Hukuk Dairesi
2015/18566 E.
2016/12666 K.
Karar Tarihi: 29.06.2016
T.C.
BOŞANMA DAVASI – ZİYNETLERIN GERİ İSTENMEMEK ÜZERE VERİLDİĞİ İDDİAE VE İSPAT EDİLMEDİĞİ – KADIN TARAFINDAN TALEP EDİLEN SET TAKIMI HARİCİNDEKİ ZİYNET EŞYALARINA İLİŞKİN DAVASININ KABULÜ GEREĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dinlenen bir kısım kadın tanıkları kadının baba evine döndügünde üzerinde çeyrekli kolyesi ve set takımının oldugunu ifade etmislerdir. O halde, ziynetlerin geri istenmemek üzere verildigi iddia ve ispat edilmedigine göre, davacı-davalı kadın tarafından talep edilen set takımı haricindeki ziynet esyalarına iliskin davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile istegin reddi dogru bulunmamıstır. (4721 S. K. m. 4, 166, 174)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı tarafından her üç dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup geregi görüsülüp düsünüldü:

1-Mahkemece, evlilik birliginin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda kusurun agırlıgının davacı davalı kadında oldugu belirlenerek, davacı-davalı kadının davasının reddine, erkegin davasının kabulüyle bosanmaya karar verilmis ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davalı-davacı erkegin mahkemece kabul edilen ve gerçeklesen kusurlu davranısları yanında kadının ailesini eve almadıgı, kadının ailesine “kızınızı da alın gidin” dedigi anlasılmaktadır. Gerçeklesen bu duruma göre, davacı-davalı kadın da dava açmakta haklıdır. Öyleyse davacı-davalı kadının davasının da kabulü ile bosanmaya karar verilecek yerde, davasının reddi dogru olmayıp, bozmayı gerektirmistir.

2-Dügünde kadına takılan ziynetler, bagıs hükmündedir ve kadının kisisel malıdır. Ziynetlerin, geri istenmemek üzere verildigi iddia ve ispat edilmedikçe bunları alan, iade etmekle yükümlüdür. Davacı davalı kadın, dava dilekçesi ile; dügünde takılan yedi adet bilezik, altı adet gramise, iki adet yarımlık ve bir adet set takımının dügünden hemen sonra esi tarafından elinden alındıgını, iade etmedigini belirterek aynen olmadıgı takdirde bedelini talep etmistir. Davalı-davacı erkek de cevap dilekçesinde
bu altınların dügün masrafı ve müsterek hanede bulunan esyaların bedeli için harcandıgını belirtmistir.

Dinlenen bir kısım kadın tanıkları kadının baba evine döndügünde üzerinde çeyrekli kolyesi ve set takımının oldugunu ifade etmislerdir. O halde, ziynetlerin geri istenmemek üzere verildigi iddia ve ispat edilmedigine göre, davacı-davalı kadın tarafından talep edilen set takımı haricindeki ziynet esyalarına iliskin davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile istegin reddi dogru bulunmamıstır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 1 ve 2. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 1. bentteki bozma sebebine göre davalı-davacı tarafından açılan karşı boşanma davasıyla ilgili yeniden hüküm kurulması zorunlu oldugundan davacı-karsı davalı kadının bu yöne ve bosanmanın fer’ilerine iliskin temyiz itirazları ile diger temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadıgına, temyiz pesin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, isbu kararın tebliginden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirligi ile karar verildi. 29.06.2016