Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…hiç bir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE dair AYM Kararı

Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…hiç bir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, belediye veya Devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır.” bölümünün AYM tarafından Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Esas Sayısı : 2023/191

Karar Sayısı : 2024/58

Karar Tarihi : 22/2/2024

R.G.Tarih-Sayı : 3/4/2024-32509